Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z  Gminą Wodynie i Gminą Zbuczyn oraz pod honorowym patronatem Starosty Siedleckiego, realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pod tytułem: „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – VI edycja”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, dla których oferowane są usługi szkoleniowo-doradcze. W ramach realizacji projektu zaplanowane są zadania wspierające organizacje pozarządowe, m.in.: doradztwo, animacje, szkolenia, w których odbywać się będą konsultacje ekspertów – bezpłatne porady dla członków organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania potrzeb zdobycia wiedzy w wybranej dziedzinie oraz inicjatywę poszerzania horyzontów w zakresie działalności.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu powiatu garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i Miasta Siedlce do udziału w projekcie.

Informacje o projekcie: pod numerem telefonu 728 521 777, adresem e-mail: biuro@krzesk.pl, na stronie internetowej: www.krzesk.pl

Zapraszamy do współpracy!

III Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL przy wsparciu Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce w ramach zleconego zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Siedlce organizuje III Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 06 czerwca 2019 roku w godzinach 12:00 – 17:00 na placu Sikorskiego w Siedlcach.

Będzie to piknik, podczas którego organizacje pozarządowe z Siedlec będą prezentować się mieszkańcom miasta oraz regionu. Każdego dnia setki wolontariuszy w dziesiątkach organizacji pozarządowych poświęcają swój czas i zaangażowanie dla tysięcy siedlczan. Pokazanie ich pracy oraz osiągnięć mieszkańcom naszego miasta jest ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji sektora pozarządowego. To doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć poszczególnych organizacji, jak również zapoznania się z możliwościami, jakie stwarzają NGO.

Celem imprezy jest promocja i prezentacja dorobku organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Siedlce, integracja organizacji pozarządowych, pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz innych mieszkańców Miasta Siedlce i regionu. Zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji działalności i dorobku Państwa organizacji.

Więcej informacji można uzyskać w biurze SOKIAL w Siedlcach przy ul. Chopina 10 (tel.: 728521777, biuro@krzesk.pl).

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr JWI/1/Kosów Lacki/2019 z dnia 08.04.2019 r. dotyczące wyboru instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzania szkoleń (kod CPV 80500000-9) w Gminie Kosów Lacki

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku
 2. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 – oświadczenie spełnianie standardów
 4. Zał. nr 3 – oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych
 5. Zał. nr 4 – Standard kompetencji cyfrowych do osiągnięcia w ramach szkoleń

Rozeznanie rynku nr JWI/ŁOSICE/1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR JWI/ŁOSICE/1/2018
z dnia 13.12.2018 r.

DOTYCZĄCE WYBORU INSTRUKTORÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ  (KOD CPV 80500000-9)
w Mieście i Gminie Łosice

dla uczestników projektu pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr JWI/ŁOSICE/1/2018
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o spełnianiu standardów
 4. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 5. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem

Zaproszenie na szkolenie pt.„Pozyskiwanie środków publicznych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 18.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Trener: Hubert Pasiak
Materiały: prezentacja
Rodzaj szkolenia: otwarte
Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:

 • zlecania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • powierzania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • oferty własnej realizacji zadania publicznego,
 • małych grantów,
 • inicjatywy lokalnej,
 • zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego,
 • przeglądu aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO itp.

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 17.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Załącznik:
program szkolenia

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie na „XIV Krzeski Bieg Niepodległości im. Antoniego Adadyńskiego”

Podtrzymując długą tradycję Krzeskich Biegów Niepodległościowych, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej imprezie biegowej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości i w 600-lecie Gminy Zbuczyn.

Od tej edycji nasze biegi będą biegami im. Antoniego Adadyńskiego, człowieka o ogromnym sercu, miłości do Polski i Jego małej ojczyzny, wsi, w której się urodził, Krzeska-Królowa Niwa. Pan Antoni Stanisław Adadyński zmarł 16 listopada 2018r.

Impreza jest organizowana przez  Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i Stowarzyszenie Działamy Pomagamy – Skórzec, pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Zbuczyn i przy współpracy z:
– Szkoła Podstawowa w Krzesku
– OSP Krzesk
– GOK Zbuczyn
– Gmina Zbuczyn
– Klub Aktywnych parkrun Skórzec
– Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku

Udział w biegu jest bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem mail: dzialamy.pomagamy.skorzec@gmail.com oraz w wiadomości na stronie fb Stowarzyszenie Działamy Pomagamy – Skórzec i Klub Aktywnych parkrun Skórzec (w wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko zawodnika, rocznik i kategorię biegu OPEN, NW, Dzieci (w przypadków uczniów startujących w biegach dzieci i młodzieży, klasę do której uczęszcza) miejscowość i przynależność klubową. Osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów, które będzie czynne od 9:30. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 15.12 ukończą 14 lat.

Lista uczestników

Trasa 6 km biegu wytyczona została w większości po nawierzchni asfaltowej miejscowości Krzesk Królowa-Niwa i Majątek. Startujemy z Krzeskiego Domu Kultury w kierunku siłowni zewnętrznej i Dębów, następnie w prawo do kościoła w Majątku, w lewo i mijamy dworek oraz gorzelnie. W prawo i tu mamy odcinek drogi żwirowej a następnie znów na asfalt i mijając Dąb, posadzony w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości (tak 90 lat temu), wracamy do Domu Kultury gdzie czekać będzie na Was ciepły poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywnych kobiet w Krzesku.

Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się na odcinku pomiędzy siłownią zewnętrzną a Domem Kultury. Maksymalny dystans to ok. 500m.
Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Na chwilę obecną nie przewidujemy żadnych nagród rzeczowych, a wyróżnione zostaną 3 pierwsze miejsca w kat. OPEN i NW kobiet i mężczyzn oraz 3 pierwsze miejsca w kat. biegów dzieci i młodzieży.

Załączniki:

 1. Regulamin biegu
 2. Oświadczenie dla dorosłego
 3. Oświadczenie dla dziecka

Harmonogram:

10:30 – 16:00
Otwarcie Biura Zawodów – Krzeski Dom Kultury

12:00
Start biegu głównego i NW

13:00
Biegi Dzieci

13:30
Poczęstunek i prelekcje w Krzeskim Domu Kultury

14:30 – 16:00
Ogłoszenie wyników biegów

 

Zaproszenie na Mikołajkowy Piknik Rodzinny dla Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na

Mikołajkowy Piknik Rodzinny dla Organizacji Pozarządowych

TERMIN: 08.12.2018
GODZINA: 14:00
MIEJSCE: Krzesk – Królowa Niwa 154

Podczas pikniku odbędą się następujące atrakcje:

 • Warsztaty – Fabryka „Super Slime” niezwykle popularne na całym świecie warsztaty robienia super glutów ( każde dziecko wykona Fluffy Slime – Slime z pianką do golenia oraz Slime z piaskiem kwarcowym)
 • Warsztaty z tworzenia karmy dla ptaków (każde dziecko wykona swoje pudełeczko z karmą dla ptaków)
 • Warsztaty Bożonarodzeniowe (każde dziecko wykona bombkę lub kartkę Bożonarodzeniową)
 • Dyskoteka mikołajkowa z DJ Wojtkiem oraz wizyta Św. Mikołaja

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie przybycia!

PROGRAM PIKNIKU
14.00-14.15
Oficjalne rozpoczęcie
14.15-17.15
– Warsztaty dla dzieci – Fabryka „Super Slime”
– Warsztaty dla dzieci z tworzenia karmy dla ptaków
– Warsztaty Bożonarodzeniowe
17.15-17.30 Przerwa
17.30-20.00
– Zabawa Mikołajowa z konkursami dla dzieci z DJ Wojtkiem
– Wizyta Świętego Mikołaja
20.00 – 20.15 Oficjalne zakończenie

Bezpłatne szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków publicznych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 04.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
Godzina rozpoczęcia: 12:30
Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Materiały: prezentacja

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:
– zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego, które weszły w życie w dniu 29 października 2018
– nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich
– możliwości pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych oraz prywatnych

Zgłoszenia na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 03.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji posiadających siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim, tj. jednej z gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie lub Zbuczyn.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla obszaru LGD ZS”, który jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.