Zarząd

Informacja o zarządzie

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – wybrany w dniu 30.06.2019

Prezes Zarządu – Hubert Pasiak

Wiceprezes Zarządu – Danuta Pasiak

Skarbnik – Grażyna Nowosielska

Członek Zarządu – Ewelina Pędzich-Chyży

Członek Zarządu – Kamila Śmieciuch

Komisja rewizyjna Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – wybrana w dniu 30.06.2019

Małgorzata Szczurek – przewodniczący

Ewa Krypa – sekretarz

Anna Pomikło – członek