Uniwersytet I Wieku w Zbuczynie

Uniwersytet I Wieku w Zbuczynie   Uniwersytet I Wieku – program  wykładów i ćwiczeń dla dzieci to projekt, który był realizowany od maja 2019 r. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, dzieci z ograniczonym dostępem do dóbr kultury m. in. przez barierę komunikacyjną, miały możliwość wziąć udziału w bezpłatnym cyklu […]

„NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”

  Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wraz z Partnerami   zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.  „NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”   Termin szkolenia: 26.11.2019 r. (wtorek) Miejsce szkolenia: biuro SOKIAL w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro) Rejestracja na szkolenie: 13:30 Godzina rozpoczęcia: 14:00 Trener: Andrzej […]

UWAGA! Kolejne nabory wniosków w LGD ZS

                   UWAGA! Kolejne nabory wniosków w LGD ZS Informujemy, że od 29 listopada 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:   NABÓR 10/2019 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji –  nowoutworzone  podmioty gospodarcze” – alokacja 300 000   zł. NABÓR 11/2019  – […]

GRUPOWY PROGRAM DOFINANSOWAŃ – spotkanie informacyjne w Zbuczynie

Stowarzyszenie SOKiAL we współpracy z firmą PROMAG z siedzibą w Łazach zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości skorzystania z GRUPOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWAŃ na fotowoltaikę (od 2 KW) i kolektory słoneczne przez osoby fizyczne, gospodarstwa rolne oraz firmy. Warto podkreślić, że zostało uruchomione przyjmowanie wniosków w rządowym programie dla gospodarstw domowych „MOJ PRĄD” (dofinansowanie obejmuje do […]

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. […]

Spotkanie informacyjne dotyczące grupowego programu dofinansowań na fotowoltaikę

Stowarzyszenie SOKiAL we współpracy z firmą PROMAG z siedzibą w Łazach zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości skorzystania z GRUPOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWAŃ na fotowoltaikę (od 2 KW) i kolektory słoneczne przez osoby fizyczne, gospodarstwa rolne oraz firmy. Warto podkreślić, że na przełomie sierpnia i września zostanie uruchomione przyjmowanie wniosków w rządowym programie dla gospodarstw domowych […]

Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z  Gminą Wodynie i Gminą Zbuczyn oraz pod honorowym patronatem Starosty Siedleckiego, realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pod tytułem: „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – VI edycja”. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich […]