Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „NOCE I DNIE 2020”, w partnerstwie nieformalnym z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Klubem Senior + w Seroczynie. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na terenie gminy Wodynie i powiatów: siedleckiego, garwolińskiego i łosickiego oraz miasta Siedlce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Wodynie.

Celem projektu jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, integracja międzypokoleniowa, wzrost wiedzy na temat filmu oraz technik filmowych, malarstwa, kuchni dworskiej, etykiety i innych sfer życia na dworze polskim przełomu XIX i XX w., a także promocja gminy Wodynie i regionu Mazowsze poprzez realizację działań związanych z filmem „Noce i Dnie”.

            W ramach projektu oferujemy:

  1. Międzypokoleniowe zajęcia filmowe – podczas, których uczestnicy będą mogli zapoznać się z każdym etapem produkcji filmu, począwszy od pomysłu i scenariusza, aż po końcowy montaż i prelekcję premierową.
  2. Międzypokoleniowy plener malarski – będzie to międzypokoleniowe eksplorowanie sztuki przełomu XIX i XX w., uczestnicy będą brali udział w wykładach, ćwiczeniach oraz dyskusji na temat sztuki.
  3. Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Co jadano w Serbinowie” – uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami żywieniowymi bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej, przepisami z tamtej epoki oraz przygotują potrawy, które wyróżniały się na dworze polskim.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 521 777.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *