Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 04.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
Godzina rozpoczęcia: 12:30
Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Materiały: prezentacja

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:
– zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego, które weszły w życie w dniu 29 października 2018
– nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich
– możliwości pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych oraz prywatnych

Zgłoszenia na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 03.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji posiadających siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim, tj. jednej z gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie lub Zbuczyn.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla obszaru LGD ZS”, który jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *