ROZEZNANIE RYNKU NR JWI/BIELANY/1/2018
z dnia 13.12.2018 r.

DOTYCZĄCE WYBORU INSTRUKTORÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ  (KOD CPV 80500000-9)
w Gminie Bielany

dla uczestników projektu pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Załączniki:

  1. Rozeznanie rynku nr JWI/BIELANY/1/2018
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o spełnianiu standardów
  4. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
  5. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *