UWAGA! Kolejne nabory wniosków w LGD ZS

Informujemy, że od 29 listopada 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

 

NABÓR 10/2019 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji –  nowoutworzone  podmioty gospodarcze” – alokacja 300 000   zł.

NABÓR 11/2019  – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES  lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł.

NABÓR 12/2019 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie           kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł.

NABÓR 13/2019 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł.

NABÓR 14/2019 -„Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”  – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej” – alokacja 100 000 zł.

Termin naborów: 29.11.2019-13.12.2019 r.

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl (zakładka PLIKI –> NABORY WNIOSKÓW 2019).

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *