Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z  Gminą Wodynie i Gminą Zbuczyn oraz pod honorowym patronatem Starosty Siedleckiego, realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pod tytułem: „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – VI edycja”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, dla których oferowane są usługi szkoleniowo-doradcze. W ramach realizacji projektu zaplanowane są zadania wspierające organizacje pozarządowe, m.in.: doradztwo, animacje, szkolenia, w których odbywać się będą konsultacje ekspertów – bezpłatne porady dla członków organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania potrzeb zdobycia wiedzy w wybranej dziedzinie oraz inicjatywę poszerzania horyzontów w zakresie działalności.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu powiatu garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i Miasta Siedlce do udziału w projekcie.

Informacje o projekcie: pod numerem telefonu 728 521 777, adresem e-mail: biuro@krzesk.pl, na stronie internetowej: www.krzesk.pl

Zapraszamy do współpracy!

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr JWI/1/Kosów Lacki/2019 z dnia 08.04.2019 r. dotyczące wyboru instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzania szkoleń (kod CPV 80500000-9) w Gminie Kosów Lacki

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku
 2. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 – oświadczenie spełnianie standardów
 4. Zał. nr 3 – oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych
 5. Zał. nr 4 – Standard kompetencji cyfrowych do osiągnięcia w ramach szkoleń

Rozeznanie rynku nr JWI/ŁOSICE/1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR JWI/ŁOSICE/1/2018
z dnia 13.12.2018 r.

DOTYCZĄCE WYBORU INSTRUKTORÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ  (KOD CPV 80500000-9)
w Mieście i Gminie Łosice

dla uczestników projektu pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr JWI/ŁOSICE/1/2018
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o spełnianiu standardów
 4. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 5. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem

Zaproszenie na szkolenie pt.„Pozyskiwanie środków publicznych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 18.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Trener: Hubert Pasiak
Materiały: prezentacja
Rodzaj szkolenia: otwarte
Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:

 • zlecania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • powierzania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • oferty własnej realizacji zadania publicznego,
 • małych grantów,
 • inicjatywy lokalnej,
 • zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego,
 • przeglądu aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO itp.

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 17.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Załącznik:
program szkolenia

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie na „XIV Krzeski Bieg Niepodległości im. Antoniego Adadyńskiego”

Podtrzymując długą tradycję Krzeskich Biegów Niepodległościowych, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej imprezie biegowej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości i w 600-lecie Gminy Zbuczyn.

Od tej edycji nasze biegi będą biegami im. Antoniego Adadyńskiego, człowieka o ogromnym sercu, miłości do Polski i Jego małej ojczyzny, wsi, w której się urodził, Krzeska-Królowa Niwa. Pan Antoni Stanisław Adadyński zmarł 16 listopada 2018r.

Impreza jest organizowana przez  Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i Stowarzyszenie Działamy Pomagamy – Skórzec, pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Zbuczyn i przy współpracy z:
– Szkoła Podstawowa w Krzesku
– OSP Krzesk
– GOK Zbuczyn
– Gmina Zbuczyn
– Klub Aktywnych parkrun Skórzec
– Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku

Udział w biegu jest bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem mail: dzialamy.pomagamy.skorzec@gmail.com oraz w wiadomości na stronie fb Stowarzyszenie Działamy Pomagamy – Skórzec i Klub Aktywnych parkrun Skórzec (w wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko zawodnika, rocznik i kategorię biegu OPEN, NW, Dzieci (w przypadków uczniów startujących w biegach dzieci i młodzieży, klasę do której uczęszcza) miejscowość i przynależność klubową. Osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów, które będzie czynne od 9:30. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 15.12 ukończą 14 lat.

Lista uczestników

Trasa 6 km biegu wytyczona została w większości po nawierzchni asfaltowej miejscowości Krzesk Królowa-Niwa i Majątek. Startujemy z Krzeskiego Domu Kultury w kierunku siłowni zewnętrznej i Dębów, następnie w prawo do kościoła w Majątku, w lewo i mijamy dworek oraz gorzelnie. W prawo i tu mamy odcinek drogi żwirowej a następnie znów na asfalt i mijając Dąb, posadzony w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości (tak 90 lat temu), wracamy do Domu Kultury gdzie czekać będzie na Was ciepły poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywnych kobiet w Krzesku.

Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się na odcinku pomiędzy siłownią zewnętrzną a Domem Kultury. Maksymalny dystans to ok. 500m.
Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Na chwilę obecną nie przewidujemy żadnych nagród rzeczowych, a wyróżnione zostaną 3 pierwsze miejsca w kat. OPEN i NW kobiet i mężczyzn oraz 3 pierwsze miejsca w kat. biegów dzieci i młodzieży.

Załączniki:

 1. Regulamin biegu
 2. Oświadczenie dla dorosłego
 3. Oświadczenie dla dziecka

Harmonogram:

10:30 – 16:00
Otwarcie Biura Zawodów – Krzeski Dom Kultury

12:00
Start biegu głównego i NW

13:00
Biegi Dzieci

13:30
Poczęstunek i prelekcje w Krzeskim Domu Kultury

14:30 – 16:00
Ogłoszenie wyników biegów

 

Zaproszenie na Mikołajkowy Piknik Rodzinny dla Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na

Mikołajkowy Piknik Rodzinny dla Organizacji Pozarządowych

TERMIN: 08.12.2018
GODZINA: 14:00
MIEJSCE: Krzesk – Królowa Niwa 154

Podczas pikniku odbędą się następujące atrakcje:

 • Warsztaty – Fabryka „Super Slime” niezwykle popularne na całym świecie warsztaty robienia super glutów ( każde dziecko wykona Fluffy Slime – Slime z pianką do golenia oraz Slime z piaskiem kwarcowym)
 • Warsztaty z tworzenia karmy dla ptaków (każde dziecko wykona swoje pudełeczko z karmą dla ptaków)
 • Warsztaty Bożonarodzeniowe (każde dziecko wykona bombkę lub kartkę Bożonarodzeniową)
 • Dyskoteka mikołajkowa z DJ Wojtkiem oraz wizyta Św. Mikołaja

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie przybycia!

PROGRAM PIKNIKU
14.00-14.15
Oficjalne rozpoczęcie
14.15-17.15
– Warsztaty dla dzieci – Fabryka „Super Slime”
– Warsztaty dla dzieci z tworzenia karmy dla ptaków
– Warsztaty Bożonarodzeniowe
17.15-17.30 Przerwa
17.30-20.00
– Zabawa Mikołajowa z konkursami dla dzieci z DJ Wojtkiem
– Wizyta Świętego Mikołaja
20.00 – 20.15 Oficjalne zakończenie

Bezpłatne szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków publicznych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 04.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
Godzina rozpoczęcia: 12:30
Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Materiały: prezentacja

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:
– zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego, które weszły w życie w dniu 29 października 2018
– nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich
– możliwości pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych oraz prywatnych

Zgłoszenia na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 03.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji posiadających siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim, tj. jednej z gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie lub Zbuczyn.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla obszaru LGD ZS”, który jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Projekt „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku realizuje projekt pn.: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, którego celem jest powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie będzie uczestniczyć w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania będą prowadzić do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych.

W projekcie może uczestniczyć 25 osób (w tym 13 osób poniżej 35 roku życia), w tym rolnicy, przedsiębiorcy związani z rolnictwem oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenach rolniczych bądź działających w sferze rolniczej. Uczestnicy muszą wziąć udział we wszystkich działaniach, których zakres ma na celu poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań innowacyjnych.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

 1. Cykl 5 szkoleń realizacja wrzesień/październik 2018 w godz. 8.30 – 16.00 (zapewniamy obiad i przerwy kawowe):
  • I szkolenie – Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi.
  • II szkolenie – Innowacje w chowie i hodowli zwierząt
  • III szkolenie – Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym.
  • IV szkolenie – Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym.
  • V szkolenie – Innowacyjne gospodarstwo – od pomysłu do realizacji.
 1. Wyjazd studyjny (dwudniowy) – realizacja w październiku 2018 roku:

pozyskanie praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kraju w zakresie produkcji zwierzęcej, przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz mięsnego czy produkcji zielarskiej.

 1. Konferencja – realizacja w październiku 2018 roku.