Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS-II edycja

Celem utworzenia „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS – II edycja”  jest wsparcie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców, poprzez realizację szkoleń, konsultacji, animacji oraz działań informacyjno-integracyjnych wśród  lokalnych społeczności, pomoc w ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie spójnych i kompleksowych działań, ukierunkowanych na wzrost profesjonalizacji działań organizacji społecznych, rozwój współpracy międzysektorowej (budowanie nowej jakości sieci społecznych pomiędzy sektorem publicznym, biznesowym i społecznym) oraz wzmacniania najważniejszych kompetencji trzech w/w sektorów w zakresie aktywizacji i integracji społeczeństw lokalnych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej.  W trakcie realizacji przedsięwzięcia zorganizowanych zostanie 10 wydarzeń informacyjno-promocyjnych (piknik rodzinny, festyny, itp.) na terenie gmin należących do obszaru LGD ZS, do współorganizacji wydarzeń zaproszone zostaną organizacje pozarządowe. Zakupiony sprzęt (zestaw zabawowy, namiot wystawienniczy) uatrakcyjni  organizację wydarzeń, podczas których będzie czynny punkt informacyjny „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS – II edycja”. Po zakończeniu realizacji operacji zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniany NGO i grupom nieformalnym w celu organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych integrujących społeczność lokalną z terenu LGD ZS.

Tytuł operacji: „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS – II edycja”

Beneficjent: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Okres realizacji: 10.07.2019 – 31.12.2020

Dane kontaktowe: E-mail: biuro@krzesk.pl, tel. 728 521 777

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.