„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS”

Celem utworzenia „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS”  jest  wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych poprzez realizację szkoleń z zakresu podstawowych informacji dot. funkcjonowania NGO, konsultacji indywidualnych, animacji oraz działań promocyjno-integracyjnych wśród  lokalnych społeczności. W ramach przedsięwzięcia Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z obszaru LGD ZS otrzymają pomoc w ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp. Ponieważ organizacje pozarządowe słabo pokazują swoje działania, przez co wielu mieszkańców nie wie o ich istnieniu. Najlepiej promuje się poprzez aktywne formy skierowane do wszystkich grup wiekowych w szczególności do dzieci………… W wielu badaniach udowodniono, że świat najlepiej poznaje się przez zabawę dlatego zakupiony został: basen z kulkami, zjeżdżalnia, maszyna do robienia waty cukrowej i popcornu oraz chusta animacyjna do wykorzystania w trakcie realizacji operacji oraz po jej zakończeniu. Zakupiony sprzęt posłuży również do promocji „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS”. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zorganizowanych zostanie 10 wydarzeń informacyjno-promocyjnych (dzień rodziny, pikniki, festyny, itp.) na terenie gmin należących do obszaru LGD ZS, do współorganizacji wydarzeń zaproszone zostaną organizacje pozarządowe. Zakupiony sprzęt  uatrakcyjni  organizację wydarzeń, podczas których będzie czynny punkt informacyjny „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS”. Po zakończeniu realizacji operacji zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniany NGO i Grupom nieformalnym w celach organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych integrujących społeczność lokalną z terenu LGD ZS.

Tytuł operacji: Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS

Beneficjent: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł