Strona główna

[metaslider id=”47″]

 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KRZESKU

MISJA SOKIAL – Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku jest organizacją pozarządową, która realizuje i wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie oraz animuje współpracę trzech sektorów: publicznego, biznesowego oraz społecznego na rzecz dobra wspólnego. Członkowie stowarzyszenia działają w przekonaniu, że społeczności lokalne posiadają potencjał do rozwiązywania swoich problemów. W samoorganizującym się społeczeństwie widzimy główny motor prorozwojowy, który wspierać powinny działania instytucji publicznych. Wierzymy, że oddolne inicjatywy obywatelskie budują zaangażowanie społeczne, które decyduje o poziomie kapitału społecznego i stanowi fundament dla rozwoju Polski. Członkowie stowarzyszenia, to ludzie wierni swojej tożsamości, którzy chcą czynnie i skutecznie przekształcać rzeczywistość, zgodnie z mottem organizacji, którym są słowa Św. Jana Pawła II wypowiedziane w Siedlcach w 1999 r.:

Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu.

HISTORIA – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 11 stycznia 2006 r. Pomysłodawcami powstania stowarzyszenia była młodzież, skupiona w parafialnym kole KSM w Krzesku Majątku. Od początku organizacja skupiała kilkadziesiąt osób z różnych grup społecznych (pracownicy pozarządowi, urzędnicy, nauczyciele, rolnicy, studenci i inne). To osoby, które czują się odpowiedzialne za to, co się dzieje wokół nich. W tym czasie udało się przeprowadzić dziesiątki lokalnych i regionalnych inicjatyw. Organizowano spotkania historyczne, seanse filmowe, biegi patriotyczne, turnieje sportowe, programy profilaktyki uzależnień, itd. Czasem ich działania nie są widoczne dla większości społeczności, np. wtedy, gdy pomagają potrzebującym rodzinom w codziennych trudach. Stowarzyszenie zrealizowało bądź było partnerem blisko pięćdziesięciu projektów, dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych, począwszy od programów aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, przez projekty edukacyjne w szkołach, aż po projekty wspierające inne organizacje pozarządowe. Wśród nich było 23 projekty, realizowane przez stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako tzw. inicjatywy lokalne w obszarze rynku pracy, integracji społecznej i edukacji. Działania stowarzyszenia zostały dostrzeżone i docenione licznymi nagrodami. Dużym wyróżnieniem była możliwość zaprezentowania jednego z projektów edukacyjnych w programie TVP „Kawa czy herbata”. Aktualnie stowarzyszenie, oprócz lokalnych działań, skupia się na pomocy innym organizacjom i grupom społecznym. Współprowadziło ważne dla subregionu siedleckiego projekty: Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim czy Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych. We współpracy w ramach Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej realizuje projekty w skali województwa mazowieckiego, w ramach których tworzone i wspierane są inicjatywy organizacji pozarządowych, seniorów, kadr pomocy społecznej czy podmiotów tworzących produkty lokalne.

PRZYSZŁOŚĆ – Potencjał SOKIAL, to przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy, wolontariusze), przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw. Przy realizacji działań i projektów stowarzyszenie ma możliwość w pełni wykorzystać ten potencjał, a jednocześnie rozwijać go o nowe kompetencje i doświadczenia. Członkowie zdają sobie jednak sprawę, że próbując zmieniać rzeczywistość, nie stworzą nowej jakości, jeśli nie uda się zaangażować kolejnych grup społecznych, nawiązać kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi oraz wypracować trwałych form współpracy z administracją publiczną. Aby skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne na poziomie lokalnym czy regionalnym, coraz częściej konieczne jest tworzenie porozumień i silnych partnerstw rożnych instytucji i grup społecznych. Ich istnienie, to w ostatnich latach dla SOKIAL główny cel…