ROZEZNANIE RYNKU NR JWI/ŁOSICE/1/2018
z dnia 13.12.2018 r.

DOTYCZĄCE WYBORU INSTRUKTORÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ  (KOD CPV 80500000-9)
w Mieście i Gminie Łosice

dla uczestników projektu pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Załączniki:

  1. Rozeznanie rynku nr JWI/ŁOSICE/1/2018
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o spełnianiu standardów
  4. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
  5. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *